Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản đổi mới 1001 với tôn chỉ “Lấy người nuôi làm gốc – lấy hiệu quả làm thân – cùng nhau chăm sóc để cùng hái được quả ngọt“.

Với sự tận tâm, đoàn kết vì định hướng cốt lỗi và nhất quán chung, trải qua nhiều quá trình dài từ khâu đàm phán đối tác, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, chọn lọc sản phẩm, đúc kết số liệu thực tế để phát triển giải pháp và sản phẩm. Vì vậy mỗi chính sách, sản phẩm và giải pháp cung cấp ra đều có thể giải quyết vấn đề của ao nuôi nhanh chóng và cải tiến liên tục, đem đến sự hiệu quả và phát triển của tất cả mọi người, đó củng là mong muốn và niềm vui chung.

Mọi thứ thường bắt đầu từ những giấc mơ!

Cảm ơn vì chúng ta đã đồng hành cùng nhau!

“Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản đổi mới 1001 – Nghìn sông chung một biển”